Generic filters
Exact matches only

NIEUWS

 

Rapport ‘Educatie in het digitale tijdperk’ aangenomen door Europees parlement

Het Europese parlement heeft onlangs een rapport aangenomen over ‘Educatie in het digitale tijdperk’. In dit rapport wordt benadrukt dat mensen hun leven lang digitale vaardigheden moeten kunnen verwerven en daarbij wordt opgeroepen tot maatregelen om de digitale kloof tussen mensen te dichten. Dit kan bijvoorbeeld door het ondersteunen van programma’s in de meerjarenbegroting van de EU.

Een belangrijke passage uit het rapport wijst erop dat het verwerven van digitale basisvaardigheden een eerste vereiste is om later complexere vaardigheden te leren die nodig zijn voor een efficiënt ICT-gebruik.

Er zijn grote kennishiaten op basisniveau die een nadelige invloed hebben op kansarme groepen, omdat hoger opgeleiden veel vaker internet gebruiken en daarom gemakkelijker nieuwe vaardigheden ontwikkelen. Zo ontstaat het risico dat nieuwe technologie alleen beschikbaar is voor ‘the priviliged’ en geen kansen biedt voor iedereen.

Ook wordt er in het rapport op gewezen dat studenten een minimaal niveau van digitale competenties zouden moeten hebben voor zij hun studie afronden. Dit betekent dat ook docenten de noodzakelijke vaardigheden moeten ontwikkelen om studenten hierin bij te kunnen staan.

Het rapport wordt ter overweging voorgelegd aan de Europese Commissie en de Raad van Ministers.

Op de website van het Europees parlement, kan het volledige rapport worden gedownload.

© 2019 ECDL Nederland
Privacystatement | Algemene voorwaarden