Generic filters
Exact matches only

onderwijs

 

 

ICT-validatie

ECDL is de Europese tak van ICDL en staat voor International Certification of Digital Literacy. De missie van ICDL is om wereldwijd de digitale vaardigheden te bevorderen om individuen, organisaties en de samenleving optimaal te laten functioneren. ICDL is in eigendom van de Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS). ICDL is ontstaan vanuit ICT-brancheorganisaties. In Nederland staan wij in direct contact met de KNVI, de Nederlandse vereniging voor informatieprofessionals.

De ICDL-examens worden ontwikkeld door de ICDL Foundation, een not-for-profit organisatie met maatschappelijke zetel in Dublin. De Foundation waarborgt de internationale standaarden en de continue ontwikkeling en vernieuwing van de modules.

Digcomp

Voor de certificeringen baseert ICDL zich op Digcomp, het Europese raamwerk voor digitale vaardigheden. Digcomp kent 5 digitale competentiegebieden in lijn met de vier digitale vaardigheden zoals in Nederland bekend in het onderwijs vanuit curiculum.nu, SLO en Kennisnet.

Op www.exameninstrumentenmbo.nl staat beschreven hoe u dient om te gaan met de validering. Goed om te weten: keuzedelen zijn geen onderdeel van het beleidskader ‘drie routes naar een valide examenproduct’. Dit komt omdat deze niet bepalend zijn of je zakt/slaagt. De onderwijsinspectie heeft bij ons aangegeven dat certificering zelfs niet nodig is als de regeling rond de zak/slaaggrens definitief wordt.

ISO 9001: 2000 certificering

De grondige syllabusdefinitie, testontwikkeling en testvalidatieprocessen garanderen de kwaliteit en validiteit van de ICDL-certificeringstests. Deze processen vormen een onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem van de ICDL Foundation, dat is gecertificeerd volgens de internationaal erkende kwaliteitsnorm ISO 9001: 2000. Een belangrijk onderdeel van deze activiteiten is het ontwerp, de goedkeuring en de validatie van de tests die certificering ondersteunen.

De ICDL-syllabus wordt beoordeeld en verfijnd door een proces van expertbeoordeling door groepen specialisten en professionals. Dit proces zorgt voor:

  • De relevantie en kwaliteit van de inhoud van de syllabus.
  • De testspecificatie (of testkarakterisering) wordt herzien en verfijnd om ervoor te zorgen dat de kernvaardigheden en de breedte van de syllabus in elke test correct worden behandeld.
  • De toets matrijs voor elke testaanpak is ontworpen en gevalideerd.
  • De experts zijn valideren gezamenlijk de inhoud van de syllabus.

De Syllabus 5.0-werkgroep van deskundigen omvatte bijvoorbeeld deskundige vertegenwoordigers van de Oostenrijkse Computer Society, de Ierse Computer Society, de Universiteit van Malta, de exploitant van ECDL in Duitsland, de Italiaanse Computer Society, de exploitant van ECDL in Griekenland, de British Computer Society en de ICDL Foundation. Deze vertegenwoordigers zijn gekozen vanwege hun expertise in technische en trainingsaspecten van digitale geletterdheid en digitale vaardigheid.

Nederlandse Associatie voor Examinering

ECDL Nederland is medio 2015 onderdeel geworden van de Nederlandse Associatie voor Examinering. De Nederlandse Associatie voor Examinering hanteert een hoogwaardig validatieproces per examenlijn bestaande uit adviescommissies, ontwikkelaars uit het bedrijfsleven en expertgroepen om te valideren. Voor elk examenprogramma is een gedegen toetsmatrijs het uitgangspunt. Bovendien committeert de Nederlandse Associatie voor Examinering zich aan de gedragscode van de NRTO: de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding.

© 2019 ECDL Nederland
Privacystatement | Algemene voorwaarden