Welkom

In het Online profiel staan de behaalde resultaten en certificaten van ECDL (het Europees Computer Rijbewijs®). Zie ook www.ecdl.nl voor de nieuwste modules, leermateriaal en testcentra bij u in de buurt.

Het internationale ECDL ® certificaat bewijst verworven vaardigheden en voegt waarde toe tijdens studie, aan CV of voor werk, ongeacht levensfase. Mocht u een toegezonden fysiek certificaat zijn kwijtgeraakt, dan kunt u altijd via onze webshop een gewaarmerkt fysiek exemplaar van de geteste en bewezen vaardigheden aanvragen.

Bereik uw doelen en behoud voorsprong met ECDL.