Professionaliseren staf

Grote verschillen in digitale vaardigheden kunnen de voortgang van onderwijsvernieuwing in de weg staan. Schoolleider, administratief medewerker, docent of bovenschoolse kracht: allen werken met ICT. Bepaal waar u staat door schoolbreed een diagnose uit te voeren en deze te vergelijken met de ontwikkeldoelen van uw organisatie.

Investeer in de vaardigheden en attitudes voor de 21ste eeuw. Leer en ontwikkel alleen wat nodig is. Met ECDL bepaalt u snel, eenvoudig, online en objectief het digitale vaardigheidsniveau. De heldere terugkoppeling van de resultaten voor docenten, leidinggevenden en ondersteuners kan op anonieme wijze gedaan worden, zodat er een objectief beeld ontstaat van de stand van zaken in de school en/of de scholengemeenschap.

De ICT in onderwijsscan geeft inzicht! Inzicht in algemene computervaardigheden (Computer & Online Essentials) maar ook in kennis over en aanwezigheid van sleutelvaardigheden om de inzet van ICT op school succesvol te maken of om het leren met behulp van ICT te optimaliseren.

Voor leerlingen verzorgt ECDL het Europees Computer Rijbewijs certificeringsprogramma. Een voorspong voor nu en later!

Onderwijsvernieuwing

Wilt u meer informatie over hoe u ECDL kunt integreren in het onderwijs, neem dan contact met ons op.