ECDL Digi-kids, globaal programmaoverzicht

Onderstaand een overzicht van een aantal onderwerpen/thema's welke aan bod komen. Een gedetailleerd programma is beschikbaar voor een participerende school of op verzoek voor geïnteresseerde scholen.

 

Naam bouwsteen:

ECDL Digi-Kids

 

Invulling in Groep 7

 

Invulling in Groep 8

 

Algemene ICT en media

Weet van het bestaan en begrijpt op hoofdlijnen de functie en toepassing van het internet, software en de interactie van verschillende apparaten (o.a. PC, smartphone media in relatie tot applicaties en social media).

Inzicht in media-lisering van de samenleving, begrijpen hoe media en nieuws gemaakt worden.

 

Typen

 

Kent belangrijkste ergonomische zaken waarop gelet moet worden en haalt minimaal 100 aanslagen per minuut)

Als groep 7, herhaling en verdieping en bestendiging van de geautomatiseerde handelingen

 

Handig en veilig aan de slag met ICT

Kan de belangrijkste functies van applicaties en tools zelfstandig gebruiken: Office, Google, video, Skype

(verdieping) Kan de belangrijkste functies van applicaties en tools zelfstandig gebruiken: Office, Google, video, Skype als ook enkele tools voor online samenwerken

 

Mediawijsheid

Kan informatie op het web vinden en delen en heeft kennis van het veilig gebruik van internet en is zich bewust van zijn handelen op dat van anderen (wachtwoorden, privacy, sociale omgangsvormen in de online wereld, digitaal pesten en auteursrechten).

Kan participeren in sociale netwerken en elementair reflecteren op (eigen) mediagebruik en boodschappen, weet doelen te realiseren met media. Kan discussiëren/meepraten over een begrip als digitaal burgerschap en ondernemerschap waarbij ook internationaal wordt samengewerkt

 

Programmeren & techniek

Programmeren en elementair logisch denken leert kinderen creëren in plaats van consumeren.

Innovate met het web: laat techniek voor jou werken, o.a. fablab, 3D printing. Praktisch aan de slag. 

 

 

Powered by: ECDL Nederland