Digi-sterk in je werk, nu en later

Voor leerlingen verzorgt ECDL al jaren wereldwijd met veel succes de certificering van computerbasisvaardigheden en toetst zij leermateriaal op eindtermen. Meer dan 90% van de banen vraagt immers om goede digitale vaardigheden. Een ECDL certificaat is een aanvulling op elk CV waar men terecht trots op kan zijn. Daarnaast ondersteunen we scholen bij het ontwikkelen en meten van digitale competenties zowel voor leerling als staf.

ECDL heeft speciale programma's voor leerlingen en docenten. Klik op een van onderstaande links: