ECDL biedt diverse diagnoses met heldere terugkoppeling voor docenten, leidinggevende en ondersteuners.

Computervaardigheden en Online Samenwerken

Deze twee scans zijn voor alle medewerkers van een scholengemeenschap.De vaardigheden hiervan borgen de digitale vaardigheden voor de gehele organisatie.

Diagnose ICT op school

De derde scan is voor medewerkers die daadwerkelijk door beleid of uitvoering met het gebruik van computerondersteund onderwijs bezig zijn. Op strategisch niveau wordt nut en noodzaak van het gebruik van computers op school getoetst. Is de school “Klaar voor de toekomst?”

Diagnose Doceren, Leren en Toetsen

De vierde scan is de docentenscan. Deze geeft aan of een docent optimaal gebruik maakt van de digitale mogelijkheden die moderne ICT het onderwijs biedt. Hierin wordt de bekendheid met en het gebruik van referentie- en retentiesoftware, de digitale leeromgeving en praktische zaken die bij de voorbereiding van lessen en lesmateriaal getoetst.

Afhankelijk van uw rol op school dient u dus 2, 3 of 4 scans in te vullen. Hiermee krijgt u helder zicht op uw eigen digitale vaardigheidsniveau en de scholengemeenschap als geheel krijgt zicht op bijscholingsbehoeften en ontwikkelpunten. Elk deel vraagt ongeveer 10 minuten van uw tijd. U kunt er voor kiezen om niet alles achter elkaar te doen, maar dit in porties van 10 minuten onder te verdelen. Het toetssysteembewaart onder uw profiel de voorgaande resultaten.