E-learning: praktisch

Het e-learning materiaal is opgebouwd rondom duidelijke en praktische thema's. Thema's die herkenbaar zijn vanuit de werksituatie. Na het afronden van deze module, is de deelnemer zich bewust hoe er met persoonsgegevens moet worden omgegaan. Ook is er aandacht voor veiligheid, ook in priv├ęsituaties. Denk aan publicaties op internet en gebruik van social media. Het veilig werken met een PC en/of mobiel apparaat is onderdeel van de module. Denk aan het beveiligen van apparaten en verbindingen, veilig surfen, omgaan met mobiele gegevensdragers, beveiliging zowel op als buiten de werkplek, onder andere om het risico's op virussen en malware te verkleinen. Ook wordt men meer bewust hoe om te gaan met beveiligingsincidenten. Na afloop kan direct worden gestart met de ECDL toets.

Klik hieronder op de afbeelding om een demo van het e-learning materiaal te openen.