Digi-sterk in je werk, wel zo veilig!

Zijn uw medewerkers zich bewust van de belangrijkste concepten voor het veilig dagelijks ICT-gebruik? Zijn de meest voorkomende aspecten van het begrip privacy en de wet datalekken bekend? Herkennen zij de gevaren en wordt er naar gehandeld?

ECDL heeft voor de thema's Security & Privacy een tweetal combinatiepakketten ontwikkeld van E-Learning en toets. Gebaseerd op de ECDL leerdoelen (syllabus) en aansluitend bij de bedrijfspraktijk. Hiermee kan gewerkt worden aan bewustwording, kennis en gevalideerde en erkende vaardigheden.

Voor wie en wat komt aan bod

De Security & Privacy awareness module is bedoeld voor iedereen, die in zijn werk te maken heeft met het verzamelen, bewerken of beheren van persoonsgegevens en/of andere vertrouwelijke gegevens.

Datalekken en de wet op privacy

Investeren in de Security- & Privacy vaardigheden en kennis is nu nog noodzakelijker. Sinds 2016 bestaat de verplichting voor organisaties om datalekken actief te melden. Fouten op dit gebied kunnen grote financiƫle schade tot gevolg hebben of op zijn minst reputatieschade opleveren. We spreken van een datalek als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens (zoals bedoeld in artikel 13 van de Wet bescherming persoonsgegevens). Bij een datalek zijn de persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking - dus aan datgene waartegen de beveiligingsmaatregelen bescherming moeten bieden.