Productoverzicht

ECDL Nederland levert een breed scala aan competentiegerichte toetsen, examens en certificaten in digitale en ICT vaardigheden aan het onderwijs en bedrijfsleven waaronder de internationaal erkende ECDL ® (European Computer Driving Licence) modules. Naast de internationale door de ECDL Foundation vastgestelde ECDL modules zijn er examens en diagnoses welke inspelen op een actueel nationaal thema of een specifieke doelgroep (PO, VO, werknemers, ICT professional etc.) ook bestaat de mogelijkheid van maatwerk. Hierbij werkt ECDL Nederland samen met de Nederlandse Associatie voor Examinering: