Over ECDL

ECDL Nederland levert een breed scala aan competentiegerichte toetsen, examens en certificaten in digitale vaardigheden aan het onderwijs en bedrijfsleven waaronder de internationaal erkende ECDL ®  (European Computer Driving Licence) modules. De inhoud van de ECDL examens worden ontwikkeld door de ECDL Foundation, een not-for-profit organisatie met maatschappelijke zetel in Dublin. De Foundation waarborgt de internationale standaarden en de continue ontwikkeling en vernieuwing van de modules.

ECDL opereert wereldwijd en is met ruim 14 miljoen kandidaten in 148 landen de wereldstandaard voor computervaardigheid. ECDL Nederland is verantwoordelijk voor de dienstverlening en ondersteuning aan 100 examenlocaties in het Koninkrijk der Nederlanden en Suriname. 

De missie van ECDL Nederland is: door bekwaam gebruik van ICT individuen, organisaties en samenleving verder te brengen.

Historie:

ECDL Foundation is in 1997 opgericht. De activiteiten in Nederland zijn een jaar later in samenwerking met ICT-beroepsvereniging Ngi-NGN gestart. ECDL Nederland is medio 2015 onderdeel geworden van de Nederlandse Associatie voor Examinering. De Nederlandse onafhankelijke ICT-beroepsvereniging Ngi-NGN accordeerde de samenwerking tussen de Associatie en ECDL Nederland. Tevens hebben op 28 mei 2015 de Associatie en Stichting eX:plain de krachten gebundeld waarmee een organisatie is ontstaan die nummer één is op het gebied van beroepsgerichte examinering en diplomering voor het bedrijfsleven en onderwijs. Een professioneel exameninstituut dat jaarlijks borg staat voor de belangen van ruim 250.000 examenkandidaten en de waarde van hun diploma's. Als partner van het bedrijfsleven en onderwijs levert zij een essentiële bijdrage aan de afstemming tussen de vraag naar en het aanbod van goed opgeleid en duurzaam inzetbaar gekwalificeerd personeel.