ECDL: flexibele certificering voor nu

Toets en bewijs uw vaardigheden in het veilig en efficiënt gebruik van verschillende computertoepassingen met het ECDL (Europees Computer Rijbewijs ®).Het internationale ECDL certificaat is hét bewijs van uw vaardigheden en voegt waarde toe tijdens uw studie, aan uw CV of voor uw werk, ongeacht uw levensfase.

De diagnoses meten in welke mate u vaardig bent en het examen en certificaat bewijzen dat. Voor ECDL testen en examens gaat u naar een van de ECDL examenlocaties. Kandidaten kunnen zowel hun basisvaardigheden (ECDL Basis en ECDL standaard), geavanceerde Office vaardigheden (ECDL Advanced) en toetsenbordvaardigheden (Typing) bewijzen.

Klik op onderstaande modules voor de programma-inhoud of bekijk de syllabi.

Basis modules

Computer Essentials

In deze module worden de basisbegrippen en -vaardigheden behandeld voor het gebruik van apparaten, het maken en beheren van bestanden, netwerken en gegevensbeveiliging.

Online Essentials

In deze module worden de basisbegrippen en -vaardigheden behandeld die betrekking hebben op internetgebruik, efficiënt zoeken naar informatie, online communicatie en e-mail.

Tekstverwerking

In deze module wordt van de kandidaat verwacht dat hij laat zien competent te zijn in het gebruik van een tekstverwerker bij het maken van algemene brieven en documenten. Bijvoorbeeld: uw brief voorbereiden, opmaak, pagina invoegen, tabellen, spellingcontrole.

Spreadsheets

Deze module omvat vaardigheden zoals grafieken maken, wiskundige en logische formules toepassen, sorteren van gegevens en gegevens invoeren in cellen.

Standaard modules

Databases gebruiken

Deze module biedt elementaire kennis over de structuur van een database en heeft betrekking op de vaardigheden die nodig zijn voor data onderhoud en gebruik van een databases.

Presentaties

In deze module wordt van de kandidaat verwacht dat hij laat zien competent te zijn in het gebruik van presentatiesoftware, bijv. dia's opmaken, grafieken kiezen als ook animatie-effecten toepassen, delen van een presentatie en hand-outs afdrukken.

Online samenwerken

In deze module worden de begrippen en vaardigheden uiteengezet voor online samenwerking, zoals: agenda’s, opslag, productiviteitstoepassingen, social media, online vergaderingen, leeromgevingen en mobiele technologie.

Digi-veiligheid

In deze module wordt van de kandidaat verwacht dat deze de belangrijkste concepten kent van veilig dagelijks ICT-gebruik. Denk aan: apparaat -en verbinding beveiliging, veilig surfen en gegevens/informatie op de juiste manier beheren. 

Beeldbewerking

Deze module gaat over de praktische toepassing van een beeldbewerkingsprogramma zoals het verbeteren, wijzigen en afdrukken van beeld, effecten toepassen of verspreiden op het web. De examens zijn gebaseerd op Photoshop, Photoshop Elements en GIMP.

Advanced modules

Advanced Tekstverwerken

Deze module heeft betrekking op vaardigheden voor professioneel gebruik van een tekstverwerkingsprogramma. Bijvoorbeeld het gebruik van velden, formulieren en templates.

Advanced Spreadsheets

Deze module is voor gevorderde kennis van spreadsheets. Bijvoorbeeld de analyse van tabellen, voorwaardelijke opmaak of aangepaste getal notatie.

Advanced Databases

In deze module wordt verwacht dat een kandidaat zowel een database, tabel en een query kan maken. Ook moet de kandidaat begrijpen wat een formulier is en kan hierin records invoeren, bewerken en verwijderen.

Advanced Presentaties

In deze module gaat het om geavanceerde vaardigheden zoals film en geluid invoegen, data link insluiten en het gebruik van aangepaste voorstellingen/animatie.

Typen module*

Typevaardigheid *

Bij Typevaardigheid wordt het snel en foutloos bedienen van het toetsenbord (typen) gecontroleerd. Klik hier voor meer info.

ECDL Basis Certificaat

4 Basis modules

ECDL Standaard Certificaat

4 Basis modules + 3 Standaard naar keuze

ECDL Advanced Certificaat

1 module Advanced naar keuze

ECDL Expert Certificaat

3 modules Advanced naar keuze

Typen Certificaat*

1 module Typen

ECDL Basis Certificaat


4 Basis modules

Dit certificaat  bewijst dat u een grondige kennis heeft van besturingssystemen, internet toepassingen, tekstverwerking en spreadsheets. De examens van de 4 modules moeten binnen een termijn van 3 jaar worden afgelegd. U kan de gedetailleerde inhoud van de examens en een beschrijving van de modules terugvinden in de ECDL Basis Syllabus.

ECDL Standaard Certificaat


4 Basis modules

+ 3 modules Standaard naar keuze

Het ECDL Standaard certificaat getuigt dat u op een competente en efficiënte wijze de computer weet te gebruiken en dat u de praktische vaardigheden bezit om Office programma’s en andere belangrijke toepassingen te gebruiken. Om het ECDL Standaard certificaat te verkrijgen moet u slagen in de 4 modules Basis en in 3 modules Standaard naar keuze. De volgorde van de modules kan u zelf kiezen. U vindt meer informatie over de 5 modules Standaard en de 4 modules Basis terug in de ECDL Basis of ECDL Standaard Syllabus.

ECDL Advanced Certificaat


1 module Advanced naar keuze

Met de Advanced certificaten bewijst u uw vergevorderde kennis in het gebruik van de Office programma’s. Het slagen in een Advanced module geeft u automatisch recht op het overeenstemmende Advanced certificaat. Het is niet vereist om al een kregen ECDL certificaat te bezitten. U kan de gedetailleerde inhoud van de examens van de 4 Advanced modules terugvinden in de ECDL Advanced Syllabus.

ECDL Expert Certificaat


3 modules Advanced naar keuze

Het ECDL Expert Certificaat is het meest veeleisende ECDL Certificaat. Het omvat 3 modules Advanced naar keuze. Naast de 3 Advanced certificaten ontvangt u  het ECDL Expert certificaat.

Typen Certificaat


1 module typen

In het onafhankelijke ECDL Nederland type-examen wordt in één of meerdere tijdsblokken de typesnelheid en nauwkeurigheid van jouw blind typen gemeten. Het type-examen bestaat uit 1 examen en 2 diagnosetoetsen. Zowel de diagnosetoets als het examen worden volledig geautomatiseerd via internet afgenomen. De uitslag volgt direct na het examen. Het certificaat ontvang je digitaal of naar keuze fysiek. Het certificaat is meertalig (Nederlands en Engels) en vermeldt het behaalde resultaat en het bijbehorende niveau: Typevaardig Junior, Typevaardig, Type Professional of Type Master.

 
* Deze module maakt geen onderdeel uit van het Europees Computer Rijbewijs certificaat maar is een los examen.