Diagnoses & assessments

Vaardige mensen zijn effectiever en efficiënter. Vergelijk het digitale/ICT kennisniveau van uw medewerkers of kandidaten met de norm, leer gericht en sluit af met een erkend examen.

Voor elke ECDL module (Tekstverwerken, Spreadsheets, Online Samenwerken, Digi-veiligheid etc.) is een diagnosetoets als ook examen beschikbaar. Deze meten en bewijzen onafhankelijk de vaardigheden op een specifieke module.

Ook voor de ICT professional zijn diverse assessments beschikbaar als ook examens.

De ECDL modules en haar diagnoses en examens worden door middel van een online testsysteem afgenomen. De sterkte van de ECDL toetsen ligt in het feit dat deze zeer nauw aansluiten met de praktijk: de uit te voeren taken gebeuren deels rechtstreeks in de desbetreffende applicatie. Er zijn een drietal type diagnoses:

  1. QuickChecks: binnen 20-30 minuten snel het niveau bepalen.
  2. Samengestelde diagnoses: in 1 test worden meerdere thema's in samenhang gemeten, vaak afdelings of bedrijfs-breed;
  3. Verdiepende diagnoses: deze geven een gedetailleerde analyse over het kennisniveau en waar de "witte" vlekken zitten.

Examens zijn altijd onder geaccrediteerd toezicht, diagnoses daar in tegen kunnen ook op locatie (werk, thuis of bij een opleider).

Wilt u ECDL diagnose-instrumenten of examens inzetten dan kunt u direct contact met ons opnemen.

Ook kunt u voor training contact opnemen met een ECDL opleider of kandidaten verwijzen naar één van de meer dan 50 officiële openbare examenlocaties.